Miten myynti pidetään aktiivisena vaikeassa markkinatilanteessa?

Katse tulevaisuuteen - kädet saveen

Kevään aikana Myyntivoimalaiset organisoituivat uudestaan, etätyö oli tuttua, mutta asiakkaiden tarpeet uusia.  Tilanteeseen piti reagoida nopeasti ja mukauttaa oma toiminta palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin ja samalla tehokkaasti.

Mitä opimme koronakevään aikana? Tiesimme että asiakkaiden proaktiivinen kontaktoiminen on avainasemassa. Huomasimme kuitenkin, että kriisitilanne jäädytti myynnin useissa yrityksissä. Ilman suunnitelmaa ja arkikäytössä olevia myynnin mittareita on vaikea saada myynti oikeille raiteille.

Miten aktivoida myynti käytännössä?

  • Aseta tavoitteet (päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositasolle)
  • Tee toimintasuunnitelma ja aikatauluta se
  • Hyödynnä asiakkuudenhallintajärjestelmää tai muuta tapaa mitata, hallita ja seurata myyntitoiminnan onnistumista
  • Kuuntele asiakkaita, seuraa tuloksia ja reagoi!

Tapaamisten merkitys korostuu

Etätyön yleistyminen ja rajoitukset muuttavat liiketapaamisten roolia. Kasvokkain tapahtuvat myyntitapaamiset harvenevat, mutta henkilökohtainen myyntityö on entistä isommassa roolissa.

Etämyyntitilanne on teknisesti ja sosiaalisesti livetapaamista haastavampi B2B-myynnissä. Aktiivinen etämyynti vaatii hyvät välineet, toimivan tekniikan sekä harjoitusta etäpalaverien vetämiseen.

Myyntivoiman tiimin kesken etäpalaverikäytännöt on sovittu yhdessä ja harjoiteltu käytännössä. Hyvä valmistautuminen on asiakkaan ajan arvostamista ja valmis runko pitää palaverin ryhdissä.

Myynvoimaa etävalmennukset - Onnistu etämyynnissä

Ammattilaisen kanssa löydät tehokkaammin oikeat keinot ja työkalut uudistumiseen. 

Myynnin suunnittelu on vastuunottoa koko liiketoiminnasta

Myyntivoiman sisäpiirissä saat täsmätietoa ja ajankohtaisia uutisia myynnin ammattilaisilta

Myyntivoima on B2B-myynnin asiantuntijatalo joka toimii yrittäjäpohjaisesti. Kaikkia Myyntivoimalaisia yhdistää halu auttaa asiakkaita, intohimo kehittää myyntiä. 

Jaamme ajankohtaisia aiheita, täsmätietoa myynnistä ja ennakkotietona mahdollisuuden ilmoittautua koulutuksiin ja tapahtumiin 
Myyntivoiman sisäpiirissä, liity mukaan >>

asiakaspalvelu@myyntivoima.fi