Toimintaan läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta

Case

Lokari

  • Muovikomponenttien sopimusvalmistus
  • Raumalainen perheyritys
  •  Liikevaihto 5 milj.
  • Henkilöstö 39
Lokari

Myyntivoima Yhtiöiden ja Leo Laine Oy:n yhteistyö on kasvanut markkinoinnista koko liiketoiminnan kehittämiseen.

Asiakastoiminta on läpinäkyvää ja tehokasta, kun yrityksen perustoiminnot löytyvät kaikki samasta järjestelmästä. Koko tiimi näkee, miten projekti etenee.

Raumalaisessa Leo Laine Oy:ssä on reilun vuoden aikana panostettu yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Yhteistyö Myyntivoima Yhtiöiden kanssa lähti liikkeelle yrityksen vahvuuksien kiteyttämisestä, joka johti kokonaisvaltaiseen markkinoinnin uudistamiseen.

– Yrityksemme liikevaihto on ollut positiivisessa kasvussa. Koska painopisteemme tulee olemaan uusasiakashankinnan osalta Euroopassa, on ollut hienoa saada välineet vastaamaan tavoitteita. Niistä huokuu se, että pyrimme tukemaan asiakkaitamme heidän kasvussaan, myyntijohtaja Juho Kauppi sanoo.

Yrityksen tavoitteena on ollut saada tehokkuutta asiakastoimintaan myös sisäistä toiminnanohjausta kehittämällä. Tavoitetta on lähdetty toteuttamaan ottamalla käyttöön Odoo-järjestelmä. 

– Tunnistimme tarpeen CRM:n kehittämiseen. Odoossa pystymme hallitsemaan asiakkaan projekteja aina tarjouspyynnöstä projektin loppuun asti. Odoo lisää näkyvyyttä sisäisesti. Jokainen käyttäjä tietää, missä vaiheessa projekti etenee. Järjestelmä nopeuttaa prosessia ja auttaa projektien virheettömässä läpimenossa.

”Toimiva yhteistyö on madaltanut kynnystä järjestelmän käyttöönottoon. Työntekijät ovat olleet prosessissa koko ajan mukana.”

Järjestelmä askel kerrallaan käyttöön

Juho Kaupin mielestä uuden järjestelmän käyttöönotto on sujunut hyvin. Suurin merkitys hänen mielestään on siinä, että järjestelmää on voitu rakentaa pala palalta kumppaneina yhdessä Myyntivoima Yhtiöiden kanssa.


– Lähdimme liikkeelle CRM:stä ja projektien sisäisestä hallinnasta. Nyt kaikki asiakkaalle tehtävät suunnittelutyöt piirustuksineen, puhelinsoitot, koeajot ja kassavirta löytyvät samasta paikasta. Olemme lisäämässä järjestelmään poikkeamien hallinnan sertifikaattien pohjalta sekä tulevaisuudessa lisäksi tuotannon kunnossapidon. Järjestelmä on helposti räätälöitävissä yrityksen tarpeisiin, Juho Kauppi kertoo.

Toimiva yhteistyö on hänen mukaansa madaltanut kynnystä järjestelmän käyttöönottoon. Työntekijät ovat olleet prosessissa koko ajan mukana.


– Tosiasia on se, että mikään järjestelmä ei toimi ilman kirjauskuria. Tarvitaan sitouttamista. Tämä ei onnistu ilman riittävää perehdytystä ja koulutusta. Myyntivoima Yhtiöt on pitänyt meille useita käyttöönoton työpajoja, joissa on kuunneltu työntekijöiden mielipiteitä ja harjoiteltu käyttöä.

Laitetaanko teidänkin yrityksen myynnin välineet kuntoon?

Animaatiolla tehoa kerrontaan

Yrityksen ydin esiin nettisivuilla

Visualisoinnilla tukea myyntiin