Näkyvätkö vahvuutesi?

Harri Ylinen

Myyntivoima Yhtiöt

Harri Ylinen

Suomalaisten yritysten menestyminen ei ole kiinni pelkästään innovaatioista ja ideoista. Kasvun edellytys on aktiivisessa myyntitoiminnassa onnistuminen.

Mistä onnistuminen sitten on kiinni? Mikä B2B-kaupankäynnissä ratkaisee?

Henkilökohtaisessa myyntityössä pelataan edelleen paljon persoonan varaan, mutta parhainkin myyjä tarvitsee ajantasaiset välineet onnistuakseen.

Onnistumiset syntyvät tekemällä työtä yhdessä.

Viestintä, markkinointi ja myynti on paljon muutakin kuin visuaalisia ilmeitä, hyviä logoja tai myyviä lauserakenteita.


Tuloksekkaan myyntitoiminnan perusta on ennen kaikkea yrityksen tuoma lisäarvo. Tämä rakentuu yrityksen vahvuuksista. Menestyksen kulmakerroin on kiinni siitä, kuinka helpoksi teemme vahvuuksien oivalluttamisen asiakkaille. Näiden erottuvuustekijöiden näkyväksi tekeminen on Myyntivoima Yhtiöiden ydinosaamista.

Autetaan teidänkin yrityksen henkilöstöä myynnillisyydessä. Onnistumiset syntyvät tekemällä työtä yhdessä.

Myyntivoiman tiimin puolesta,

Harri Ylinen

Tuloksekkaan myyntitoiminnan perusta on ennen kaikkea yrityksen tuoma lisäarvo.