Sektori 3/4: Tehokas henkilöstö

Hyvin toimiva tiimi vie yritystä kohti
yhteistä tavoitetta.

Se toimii suunnitelmallisesti, hyödyntää yhdessä
tehtyä tarinaa ja osaa käyttää tehokkaasti myynnin
ja markkinoinnin työkaluja.

Hyvin toimiva tiimi vie yritystä kohti yhteistä tavoitetta.

Se toimii suunnitelmallisesti, hyödyntää yhdessä tehtyä tarinaa ja osaa käyttää tehokkaasti myynnin ja markkinoinnin työkaluja.

B to B- myynnissä pyritään yleensä
aktiiviseen asiakashankintaan eli
myyjä ottaa itse yhteyttä asiakkaisiin
tarjotakseen heille tuotteita tai palveluita.

Myyjän tehdessä aloitteen asiakkaan suuntaan,
hän pystyy vaikuttamaan esimerkiksi toimituksen
aikatauluihin ja muihin ehtoihin.

Me luotamme aktiiviseen
asiakashankintaan.

Jotta aktiivisuus tuottaa tulosta on toimintatavat ja
käytettävät välineet mietittävä tarkkaan.
Muutostilanteet vaativat uuden omaksumista ja
korkeaa motivaatiota.

Me luotamme aktiiviseen asiakashankintaan.

Jotta aktiivisuus tuottaa tulosta on toimintatavat ja käytettävät välineet mietittävä tarkkaan. Muutostilanteet vaativat uuden  maksumista ja korkeaa motivaatiota.

Myyntivoimafakta

asiakastoiminnan mallia

valmennettua henkilöä

sparraustilannetta

oivallusta tuloksekkaampaan toimintaan

Rekrytointi / Valmennus / Buukkaus / Toimintamallit / Myynnin ja markkinoinnin sparraukset / Mystery-shopping / Puhelintyöskentely / Tapaamisien sopiminen

Valitse sinulle helpoin tapa ottaa sektorit haltuun:

10 min

Tehokas puhelinkeskustelu
sinulle sopivana ajankohtana

Ideariihi

Tiivis ideointihetki
samanhenkisten ihmisten kera

Sparraus

Tuottava suunnittelutuokio
vain sinun yrityksellesi